Header Ad

Šport a zdravie

Najčítanejšie

Aké špecifiká súvisia s úradným prekladom výpisu obchodného registra?

Vyžiadali od vás úradný preklad? Je to možné, keď ste istý čas pôsobili alebo ešte pôsobíte v zahraničí. Úrady žiadajú listiny, ktoré však nie sú totožné s jazykom používaným v danej krajine. A to je dôvod na vybavovanie úradných prekladov. Špecifickú pozíciu majú tieto preklady spojenú s podnikateľskou činnosťou. Vtedy sa dožadujeme úradných prekladov výpisu obchodného registra. Ako postupovať?

Čo je výpis obchodného registra a ako vybaviť jeho overený preklad?

Nielen na slovenskom, ale aj na zahraničnom obchodnom trhu sa stretneme so situáciou, keď nás vyzvú preukázať údaje. Čo konkrétne, to závisí od charakteru spoločnosti, predmetu činnosti a od dĺžky pôsobenia v danom sektore. Základné údaje výpisu z obchodného registra sú však presne stanovené v zákone.

Ten musí obsahovať zdrojový text aj overený úradný preklad výpisu obchodného registra. Hlavným účelom úradných prekladov je potvrdzovať významovú rovnosť s originálom. To platí pri preklade z alebo do cudzieho jazyka. Čo sa ďalej týka iných dokumentov, ale aj výpisov registra trestov je, že isté inštitúcie môžu trvať na zviazaní prekladu s originálom. Úradné preklady vyhotovuje len prekladateľ ministerstva spravodlivosti, čo završuje podpisom a pečiatkou so štátnym znakom.

Môžeme získať rýchly a efektívny úradný preklad?

Tzv. bleskové termíny poskytujú agentúry pri najviac rozšírených typoch prekladov (z/do angličtiny alebo nemčiny) a pri jednoducho spísaných zdrojových textoch. Pri výpise z obchodného registra je to náročnejšie – sú výpisy na 3, ale aj na 30 strán. A sú výpisy, u ktorých žiadajú preklady do ruštiny náročnejšie na prepisy z latinky do azbuky a naopak. To by však nemalo byť problémom, resp. agentúru je na to profesionálne pripravená. Klientov na tieto záležitosti upozorní a viac ako záujem o bleskové termíny sa spolieha na ich spoluprácu a ohľaduplnosť.

Zdroj obrázku: Chokniti-Studio / Shutterstock.com

    Vložte komentár

    Vaša mailová adresa nebude zverejnená.*