Header Ad

Šport a zdravie

Najčítanejšie

Bezpečnosť pri práci prvoradá

Bezpečnosť pri práci je prvoradá. Keď sa budú zamestnanci pri práci cítiť bezpečne a v bezpečí, priaznivo to vplýva na ich výkon, ale aj chuť pracovať. Preto by malo byť samozrejmosťou zo strany zamestnávateľa takéto prostredie zabezpečiť. Zamestnanci budú „v pohode“ a budú pracovať efektívnejšie.

Prečo BOZP?

Ako sa hovorí, zdravie máme len jedno, preto je nevyhnutné sa oň starať. Navyše vtedy ak ide o prácu, ktorá je nejakým spôsobom riziková, napr. práca s elektrickým prúdom. Školenie BOZP je povinnou jazdou každého zamestnanca, bez rozdielu či vykonáva rizikovú alebo nerizikovú prácu. Učí nás chrániť si svoje zdravie, a hlavne čo robiť v nejakej krízovej či nebezpečnej situácii. Je dôležité, aby zamestnanci školenie BOZP nebrali na ľahkú váhu, ako to je zvykom, ale pozorne počúvali slová školiteľa. Iba vtedy pôjde o efektívne BOZP školenie.

Okrem toho BOZP učí ako postupovať v prípade úrazu, kedy ide o pracovný úraz a kedy už nie a podobne. Zdôrazňuje ale aj prevenciu pred zraneniami či ochoreniami.

Čo je norma ISO 45001?

Normu iso 45001 vytvorila Medzinárodná organizácia zameraná na normalizáciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Jej snahou je zvýšiť výkonnosť zamestnancov. Preto odporúča zamestnávateľom zvyšovať výkony zamestnancov, ale tak že zamestnávatelia majú uprednostňovať zdravie zamestnancov. Odporúčacia iso 45001 norma tak zaručuje zamestnancom pravidelnosť v chodení na zdravotné prehliadky ako preventívne opatrenie voči chorobám či rôznym zdravotným postihnutiam.

Okrem iného sú zamestnávatelia povinní pravidelne kontrolovať napr. stroje či rôzne technológie, s ktorými zamestnanci pracujú. Dôležité predsa je, aby boli stroje pre zamestnancov bezpečné a aby ich v žiadnom prípade nijako neohrozovali. Zamestnávatelia sú tiež povinní zabezpečiť rôzne ochranné pomôcky a prostriedky (napr. prilby či rukavice) nevyhnutné pre bezpečnú prácu zamestnancov.

    Vložte komentár

    Vaša mailová adresa nebude zverejnená.*