Header Ad

Šport a zdravie

Najčítanejšie

Čo je to webový dizajn?

O nevyhnutnosti webových stránok v dnešnej dobe už nemôže byť ani reči. Čo nie je na internete, akoby neexistovalo. Resp., čo nie je na internete, to sa predáva oveľa ťažšie. Internet je dnes najrýchlejší a najčastejšie používaný zdroj informácií. Stačí zadať kľúčové slovo a hneď sme zahltení mmožstvom informácií od receptov, cez televízne programy, online obchody a kurzy tanga až po vysoko odborné články z rôznych oblastí.

Nato, aby sme sa k informáciám mohli dostať, musia byť najprv na danú problematiku vytvorené webové stránky. Webové stránky musia poskytnú všetky informácie, ktoré používateľa zaujímajú, musia ho ale prilákať nielen obsahom, ale aj samotným vzhľadom a jednoduchosťou vyhľadávania. Na kvalitnú tvorbu web stránok sú teda kladené isté požiadavky.

Front-end a back-end

Nezainteresovaným tieto výrazy možno veľa neovedia, ale je to alfa a omega každého webu. Front-end je všetko to, čo vidí na webstránke každý užívateľ. Ide teda o viditeľný obsah, texty, rozčlenenie, grafika, audio. Back-end, ako z anglického prekladu vyplýva, je niečo vzadu, čo nie je bežného užívateľovi viditeľné na pohľad. Ide o neviditeľné priebehy skriptov, zdrojové kódy či server-side komponenty, ktoré zabezpečujú a spracúvavajú výstupy z front-endu. Tvorba web stránok je teda veľmi komplexný proces, ktorý si vyžaduje kvalifikovaných ľudí s odbornými zručnosťami.

Optimalizácia

Počuli ste už niekedy o SEO? Je to optimalizácia webstránok, ktorá zabezpečí, aby bol web vo vyhľadávači viac viditeľný. Umožní zobrazovať web stránku na väčší počet kľúčových slov. Ide o techniky a postupy, ktoré zabezpečia lepšiu návštevnosť stránky, posilnia jej značku, pomôžu prilákať nových zákazníkov či zväčšujú dosah kampane a majú celú radu ďalších funkcií a výhod.

    Vložte komentár

    Vaša mailová adresa nebude zverejnená.*