Header Ad

Šport a zdravie

Najčítanejšie

Akým spôsobom námorná doprava ovplyvňuje globálnu ekonomiku a prečo je tak dôležitá?

Celosvetová ekonomika sa v posledných desaťročiach stále viac globalizuje, čo je umožnené predovšetkým informačnými a komunikačnými nástrojmi výrazne skracujúcimi pomyselné vzdialenosti. Vďaka e-komercii a nakupovaniu v reálnom čase je v dnešnej dobe možné zadovážiť si prakticky čokoľvek od predajcov a dodávateľov z rôznych kútov sveta a obdržať tento tovar v rekordne krátkom čase. Jedným z dôležitých hýbateľov globálnej ekonomiky je i námorná doprava ponúkajúca výrazné výhody, ak potrebujete doručiť veľký objem tovaru na značné vzdialenosti (najmä ak je možné ju dobre kombinovať s riečnou či železničnou dopravou).

Význam rôznych druhov nákladnej prepravy pre globálnu ekonomiku

Nákladná preprava využíva štyri základné typy dopravných prostriedkov, ktoré sa medzi sebou líšia predovšetkým technologicky a využívané sú tak pre špecifické účely, ktorým prinášajú konkrétne výhody.

Nákladná preprava na kratšie vzdialenosti

Najbežnejším typom je doprava (preprava) cestná, ktorá využíva klasické pozemné komunikácie a spravidla predstavuje základnú formu nákladnej prepravy, s ktorou sa kombinujú tie ostatné. Dôvodom je predovšetkým dostupnosť a flexibilita. Cestná doprava sa však vyznačuje významnými nedostatkami, ktoré obmedzujú jej využitie predovšetkým na kratšie vzdialenosti – ide najmä o neplynulú prevádzku kvôli nutnosti dodržiavať pravidlá cestnej premávky, zvýšenú rizikovosť predovšetkým v zimných mesiacoch a tiež nutnosť náročnejšieho plánovania trasy, ak je prevážaný veľkoobjemový náklad s nepravidelnými rozmermi. V tomto smere je na súši oveľa výhodnejšia železničná doprava, ktorá je často oveľa plynulejšia.

Nákladná preprava na dlhšie vzdialenosti

Ak je potrebné prepraviť tovar na dlhšie vzdialenosti, stáva sa cestná doprava a pri naozaj veľkých vzdialenostiach i železničná preprava výrazne neefektívnymi. V takom prípade špedícia častejšie volí preprava letecká (ak náklad nie je príliš veľký a preprava má trvať veľmi krátku dobu) alebo riečna či námorná preprava vyznačujúce sa veľmi vysokou kapacitou a nosnosťou. Práve preto je námorná doprava preferovaná i navzdory dlhším dodacím lehotám. Jej veľkou výhodou je i pomerne rozsiahla sieť prístavov a námorných ciest, ktorá umožňuje dodávku tovaru na veľké vzdialenosti s veľmi dobrou dostupnosťou cieľových destinácií.

Výhody a nevýhody námornej prepravy

Spomedzi uvedených druhov je námorná nákladná preprava pre medzinárodný obchod a logistiku veľmi dôležitá a uprednostňovaná najmä kvôli svojej spoľahlivosti a kapacite. Jej výhody nadväzujú predovšetkým na typické nevýhody ostatných menovaných. Pre veľké vzdialenosti prekonávajúce rozsiahlu vodnú plochu sa porovnáva primárne s prepravou leteckou, ktorá síce ponúka značnú časovú úsporu, disponuje však niekoľkonásobne nižšou kapacitou. Výhodná je tak pri preprave nadmerných zásielok a sypkých alebo tekutých materiálov, palív apod. Technologické riešenie naviac výrazne znižuje náklady na prepravu po mori, pričom veľká nosnosť a kapacita umožňujú optimalizovať náklad tak, aby i v tomto smere došlo k finančným úsporám. Námorná medzinárodná preprava sa využíva v prvom rade na zaoceánsku nákladnú prepravu, nie je však výnimkou jej použitie na kratšie vzdialenosti, práve vďaka zmienenej rozsiahlej sieti prístavov. Hlavnými nevýhodami je potom dlhá doba dodania, zvýšené riziko poškodenia zásielky či dlhá doba čakania tovaru na preloženie v prístave.

Prečo je námorná preprava hnacím motorom globálnej ekonomiky

I napriek pomerne dlhým dodacím lehotám predstavuje námorná nákladná preprava veľmi obľúbený spôsob dodania tovaru do cieľovej destinácie. To je dané práve možnosťou zasielať naraz veľkoobjemové zásielky na veľké vzdialenosti. Spoločnosti fungujúce na globálnom trhu tak majú možnosť plynule zásobovať svojich odberateľov po celom svete v dostatočnej miere. V porovnaní s ostatnými druhmi nákladnej prepravy je to práve tá námorná, ktorá veľmi dobre spája jednotlivé podnikateľské subjekty na opačných koncoch sveta a umožňuje optimalizovať ich spoluprácu spoľahlivými dodávkami.

    Vložte komentár

    Vaša mailová adresa nebude zverejnená.*