Header Ad

Šport a zdravie

Najčítanejšie

Tesnenia pre automobily

Keď sa hovorí o tesnení pre automobily, tak nemáme na mysli len tesnenie pre osobné autá. Takéto tesnenie sa veľmi často využívajú aj pri nákladných automobiloch, traktoroch, motocykloch, ale rovnako aj pri iných špeciálnych vozidlách.

Kvalitná výroba tesnení je naozaj dôležitým aspektom, ktorý má vplyv na celkovú funkčnosť každého jedného automobilu. Poďte sa s nami pozrieť na to, aké rôzne druhy tesnení sa vyrábajú.

Rozoznávame tieto základné druhy tesnení:

 • Pod hlavy valcov
 • Pod sacie a výfukové systémy
 • Pod olejové vane a veká
 • Do palivových a chladiacich systémov
 • Do rozvodov, krytov a prevodoviek
 • Tesnenia hydraulických zdvihákov
 • Tesnenia autoagregátov

Na pracovisku musí byť bezpečne

Je nesmierne dôležité dbať na bezpečie zamestnancov pri práci, a preto existuje niečo také ako medzinárodne uznávaná špecifikácia pre posudzovanie systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Skratkou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je: BOZP. Všetky podrobnosti sú zhrnuté v norme ISO 45001.

Aké sú však hlavné výhody zavedenia tohto systému ISO 45001/ OHSAS 18001? poďte sa dnes na to spolu s nami pozrieť.

Prínosy zavedeného systému ISO 45001:

 • Úspory na pokutách
 • Zlepšenie vzťahov so zamestnancami, verejnosťou a orgánmi štátnej správy
 • Možné zníženie nákladov spojených s nehodami na pracovisku
 • Obmedzenie falošných výskytov chorôb z povolanie
 • Minimalizácia rizík a dôsledkov
 • Image spoločnosti
 • Preukázanie plnenia legislatívy

Norma ISO 45001 je určená všetkým typom organizácií, ktoré majú v úmysle zamerať svoju pozornosť na zdravie svojich zamestnancov, živnostníkov, návštevníkov, dodávateľov a podobne. Takto zavedení systém pomôže eliminovať alebo minimalizovať riziká všetkých zainteresovaných strán, ktorých aktivity sú spojené s činnosťou organizácie.

  Vložte komentár

  Vaša mailová adresa nebude zverejnená.*