Header Ad

Šport a zdravie

Najčítanejšie

Tonery a ich výťažnosť

Náplne do tlačiarní majú svoju výťažnosť. Výťažnosť udáva približný počet strán, ktoré sa dajú vytlačiť jednou kazetou s náplňou. Vďaka tomuto údaju sa môže kupujúci jednoduchšie zorientovať a porovnať výťažnosť tonerov od rôznych výrobcov. Počet strán však nie je fixný, ide skôr o približný odhad. Výťažnosť tonerov pre tlačiarne totiž závisí aj od množstva textu na jednej A4, typu písma, prípadne od použitia obrázkov, grafov, tabuliek.

ISO

V minulosti používali výrobcovia rôzne vzorce a postupy pri určovaní výťažnosti a číselné údaje sa teda od výrobcu k výrobcovi značne menili a nebolo možné ich objektívne porovnať. Táto skutočnosť sa však zmenila vďaka vzniku Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu ISO. Táto organizácia vydáva medzinárodne platné normy na takmer všetko, čo si viete predstaviť.

Iso certifikát majú teda aj tonery. Každý typ náplne, teda atramentová, farebná aj monochromatická, spadá pod určitý typ ISO/IEC normy. Štandardná testovacia strana je hárok papiera s veľkosťou 210 x 297 mm, 5% pokrytím, teda formát A4. Tieto testy sa robia v špecifických podmienkach, vo vhodnom prostredí, kde by musí byť stabilná teplota a vlhkosť a tlačí sa podľa predvolených nastavení tlačiarne. Pri testovaní sa používajú tri tlačiarne so spotrebou troch kaziet. Ak sa testuje čiernobiela strana, stačí na test ako šablóna jedna strana s 5% krytím. Pri testovaní farebnej tlače sa používajú šablóny 5 strán s textom a grafikou. Výsledky výťažnosti z troch tlačiarní sa potom spriemerujú a výsledkom je celková výťažnosť daného tonera, ktorá je udávaná na obale.

Testy versus realita

Treba si uvedomiť, že doma pravdepodobne nevytlačíte jednou kazetou toľko strán, ako uvádza ISO. Súvisí to s teplotou, vlhkosťou, typom papiera a inými parametrami, ktoré sme spomínali v úvode. Ale najmä tým, že málokedy tlačí strany len s 5% krytím. Pre predstavu, Plná strana textu formátu A4 predstavuje 15% krytie, strana s obrázkom na pol strany a textom môže predstavovať až 40% krytie.

 

 

    Vložte komentár

    Vaša mailová adresa nebude zverejnená.*