Header Ad

Šport a zdravie

Najčítanejšie

Ako preprava spája výrobcov a trhy na celom svete

Rozvoj globálneho trhu je spojený predovšetkým s pokrokom v oblasti informačných a komunikačných technológií. Základy globálneho trhu boli síce položené už pred nástupom týchto nástrojov, jeho realizácia bola však pomerne zložitá a zdĺhavá a týkal sa predovšetkým veľkých subjektov. Dnešnú podobu globálneho trhu umožňujúca prepojenie drobných obchodníkov a ich zákazníkov kľudne na opačných koncoch planéty bolo možné dosiahnuť až vďaka prepojeniu globálnou komunikačnou sieťou a pokrokom v oblasti organizácie prepravy a logistiky.

Akým spôsobom funguje globálny trh

Ako globálny trh je označovaný tržný systém realizovaný prostredníctvom online nákupov. Globálny trh využíva pre svoje fungovanie hneď niekoľko nástrojov, ktoré sa uplatňujú online. Ide primárne o platformy a prostredie, kde dochádza k uzatváraní obchodných zmlúv, ako sú e-shopy či trhoviská, prípadne webové stránky a profily na sociálnych sieťach ponúkajúce rôzne produkty či služby. Prepojenie veľkoobchodných i maloobchodných subjektov so zákazníkmi virtuálnym priestorom výrazne skrátilo dobu dojednávania obchodných podmienok umožnením komunikácie v reálnom čase a prakticky bez ohľadu na to, kde sa zástupcovia oboch strán nachádzajú.

Druhým veľmi významným nástrojom je riadenie finančných operácií prostredníctvom online riešení eliminujúce nutnosť využívať hmotné platidlá. Online prevody finančných prostriedkov sú rýchle a v dnešnej dobe naviac disponujú vysokou mierou zabezpečenia, ktorá sa neustále vyvíja. Tretím pilierom globálneho trhu je medzinárodná preprava.

Aká je funkcia medzinárodnej prepravy na globálnom trhu

Informačné a komunikačné technológie zaisťujú v podstate nehmotnú časť obchodnej činnosti, tzn. že všetky záležitosti, ktoré vedú od výberu tovaru až po jeho kúpu a zaplatenie. Fyzické získanie tovaru zákazníkom a teda dokončenie celého obchodu a prípadné nadväzujúce operácie, ako je vrátenie či reklamácia potom zaisťuje medzinárodná nákladná preprava. Tá sa s rozvojom technológií podporujúcich globálny trh tiež významne prispôsobila potrebám zákazníkov a ponúka oveľa rýchlejšie systémy doručovania s využitím kombinácie a optimalizácie prepravy na základe aktuálnych podmienok. Ako dôsledok neustáleho zrýchľovania obchodovania a zvyšujúcich sa požiadaviek na skracovanie doby doručenia sa tak obchodníci stále častejšie musia spoliehať na špedičné služby.

K čomu slúži špedícia

Nákladná preprava tovaru cez územia niekoľkých štátov nie je náročná iba z hľadiska vzdialenosti a líšiacej sa poveternosti, ale tiež z pohľadu legislatívy. Pre tovar tak môžu na územiach jednotlivých štátov platiť odlišné podmienky a často je tak výhodnejšia voliť alternatívnu trasu či využívať služieb miestneho dopravcu. S týmto všetkým vám môže pomôcť špedícia, čiže niečo ako generálny dodávateľ prepravných služieb. Okrem zaistenia prepravcov a naplánovania optimalizácie trasy špedičné firmy naviac štandardne ponúkajú kompletný balíček služieb zahŕňajúci tiež vybavenie cla a administráciu prepravy počas celej jej realizácie.

    Vložte komentár

    Vaša mailová adresa nebude zverejnená.*