Header Ad

Šport a zdravie

Najčítanejšie

Faktory, vďaka ktorým si vyberiete najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenia

Povinné zmluvné poistenie auta, ako z jeho názvu vyplýva, je najdôležitejšou súčasťou každej vašej cesty motorovým vozidlom. Avšak, aby vám táto služba poskytovala potrebný komfort, je nutné pri jej výbere zohľadniť niekoľko základných faktorov.

Čo treba zvážiť pri výbere najvýhodnejšieho povinného zmluvného poistenia auta?

Rozhodujúce sú základné informácie o majiteľovi vozidla

Prvým a základným krokom pri výbere najvýhodnejšieho PZP je zhodnotenie osobných údajov majiteľa vozidla. Mnohé poisťovne využívajú pri kvalifikovaní prípadného rizika informácie o veku, pohlaví, mieste bydliska a jazdení. Mladší vodiči a vodičky, ako aj tí, ktorí bývajú v oblastiach s vyššou mierou kriminality alebo počtom havárií, môžu očakávať vyššie poistné sadzby. Naopak, majiteľ vozidla, ktorý v priebehu používania auta nemal nehodu a disponuje zodpovednejším profilom, môže mať cenu poistenia naopak nižšiu.

Stav a typ auta

Veľmi dôležitým faktorom z pohľadu hodnotenia kompletného povinného zmluvného poistenia a stanovenia výšky jeho sumy, je aj stav a typ vášho vozidla. Novšie vozidlá alebo tie, ktoré majú lepšie bezpečnostné funkcie a technológie, môžu mať nižšie riziká a tým pádom aj nižšie poistné sadzby. Naopak, staršie vozidlá alebo tie s vyšším počtom najazdených kilometrov môžu byť považované za väčšie riziko a poistné na ne môže byť logicky vyššie. Dobrou správu je, že výber poistenia môžete bez straty času a peňazí, realizovať prostredníctvom internetu a nájsť si na základe potrebných parametrov najlepšie PZP online.

Faktory ohrozujúce bezpečnosť vášho vozidla

Okrem veku a typu vozidla je dôležité zohľadniť pri výbere vhodného krytia aj faktory, ktoré ovplyvňujú jeho bezpečnosť. Sem patria napríklad miesto parkovanie vozidla, jeho použitie a prípadné úpravy alebo zlepšenia. Vozidlá parkujúce na verejných miestach v oblastiach s vyššou mierou kriminality môžu byť vystavené väčšiemu riziku krádeže alebo vandalizmu, to môže ovplyvniť výšku poistného, čo vám ale za vyšší komfort pri vybavovaní poistenej udalosti rozhodne stojí.

Z uvedeného vyplýva, že nielen osobné údaje, typ vozidla, ale aj vaše zodpovedné správanie sa na vozovke môže prispieť k výhodnejšej cene PZP. Dobre si preto zvážte, ako sa budete na ceste správať a možno zvážte aj to, ktorému typu auta a jeho špeciálnemu bezpečnostnému vybaveniu dáte prednosť.

Zdroj obrázka: Jakub Krechowicz/AdobeStock.com

    Vložte komentár

    Vaša mailová adresa nebude zverejnená.*